Relationsudvikling

Etablering og udvikling af jeres kunderelationer sker med afsæt i en holistisk tankegang,
hvor alle kontaktfaser integreres i en målrettet og målbar proces
– baseret på kunders og emners hidtidige adfærd som resultat af markedsføringen.

Strategiske kompetencer

Emnelokalisering
Sådan findes de mest kvalificerede kundeemner blandt det samlede potentiale.
Og sådan kvalificeres de…

Emnekonvertering
Sådan bearbejdes de kvalificerede kundeemner, så de hurtigst muligt bliver til købere
– og derefter til profitable kunder…

Loyalitetsopbygning
Sådan styrkes kundeloyaliteten, så den enkelte kundes rentabilitet/livstidsværdi øges.
Og kunden handler med dig længst muligt…

Kunde-Skaf-Kunde
Sådan motiveres kunden til at skaffe nye kunder/emner.
Og til generelt at styrke jeres profil i deres omgangskreds (ambassadører)…

Aktivering
Sådan findes inaktive kunder. Og sådan motiveres de til ny aktivitet…

Reaktivering
Sådan motiveres mistede kunder til at komme tilbage og fortsat udvikle relationen…