Etablering og udvikling af jeres kunderelationer
tager afsæt i en holistisk tankegang, hvor alle kontaktfaser
integreres i en målrettet og målbar proces.
Baseret på hidtidig markedsføring og adfærd.